EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityPasport komunikací a dopravního značení

Co je pasport pozemních komunikací?

Jedná se o základní evidenci pozemních komunikací, která slouží zejména jejich vlastníku (obci) jako přehled o jeho majetku.

K čemu lze pasport komunikací využít?

  • Evidence majetku
  • Rozhodování ve správních řízeních – připojování pozemků (sjezdů)
  • Evidence parcel nacházejících se pod komunikacemi, vypořádání vlastnických vztahů

V neposlední řadě povinnost vést pasport komunikací ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Jak pasport komunikací vypadá?

Pasport pozemních komunikací může mít různou podobu a obsah. Nejmenší rozsah pasportu je uložen zákonem. Obvykle pasport obsahuje:

  • Grafickou část – zákres komunikací (jejich osy) ve vhodném mapovém podkladu (např. katastrální mapa), zobrazení kategorie (barvou) a čísla úseku pozemní komunikace.
  • Tabulkovou část – kategorie, třída komunikace, informace o stavu komunikace, popřípadě pozemky, které se nachází pod komunikací (včetně vlastníků) a další údaje podle požadavku obce.

Pasport je možno doplnit například o pasport objektů (mosty, propustky,…) a dopravních značek a zařízení.

Nabízíme zpracování pasportu jak v papírové podobě, tak v podobě digitální (dwg, shp, xls), případně přímo do systému MISYS.

Pasport komunikací - grafická část
Pasport komunikací - grafická část
Pasport komunikací - grafická část
Pasport komunikací - grafická část
Pasport komunikací - tabulková část
Pasport komunikací - tabulková část

Cena zpracování pasportu komunikací

Cena za zpracování pasportu je stanovena individuálně, orientační cena za obec s rozlohou 2.000 ha je cca 40.000 Kč.

Vybrané reference zpracování pasportu komunikací

  • Dobřany, pasport pozemních komunikací a dopravního značení, 2015
  • Rosice, pasport pozemních komunikací, 2015
  • Rančířov, pasport pozemních komunikací, 2015

Kontaktní osoba

Jana Bartošová, e-mail: bartosova@edip.cz


Mohlo by Vás zajímat
V návrhu novely zákona o pozemích komunikacích stále zůstává tato úprava:

Vybráno z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z 24.4.2015:
Novela zákona o pozemních komunikacích dále posílí pravomoce obcí s rozšířenou pravomocí, které budou moci omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích II. a III. tříd. Výjimka z takového zákazu se bude vztahovat pouze na kamion, který má v místě nakládku, vykládku, údržbu nebo opravu či sídlo/provozovnu. „Obce s rozšířenou působností tak budou mít v zákoně nástroj k tomu, aby zamezili objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších tříd,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Podmínkou pro zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která bude mít možnost v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vydat nesouhlasné stanovisko.

Obcím (či krajům), které budou chtít využít tohoto ustanovení nabízíme kompletní řešení - více informací po klikutí zde »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi