EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nové TP 219 schváleny!

Od 15. května je platné nové vydání TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí).TP slouží ke... Více zde »

Úspěšně proběhlo osm školení týkajících se aktualizovaných TP (188,189,225) a ČSN 73 6101

Technické podmínky zpracované firmou EDIP - aktualizované a schválené Ministerstvem dopravy v roce 2018: - TP 188 Posuzování kapacity křižovatek... Více zde »

další aktualityOtázky a odpovědi

Co je hodnota RPDI?

RPDI je roční průměr denních intenzit motorové dopravy, tzn. průměrný počet vozidel, které projedou profilem komunikace v obou směrech za 24 hodin. Uvedená hodnota je průměr za všechny dny v roce - tedy včetně víkendů a svátků.

V čem se liší CSD 2010 od CSD prováděných v minulých letech?

Způsob provedení a vyhodnocení vychází v zásadě z postupu v letech předchozích. V souladu se zadáním byly oproti CSD 2005 (a starším) provedeny tyto významné změny:

  • Přepočtové koeficienty, pro přepočet údajů z ručních měření na hodnotu ročního průměru denních intenzit (RPDI), byly zpřesněny a více diferencovány podle data a času měření, druhů vozidel a charakteru provozu na komunikaci.
  • Nákladní soupravy, tj. nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy, se na rozdíl od předchozích CSD počítají za jedno vozidlo. Pro zdůraznění této změny bylo upraveno označení kategorií vozidel.

Proč se nákladní soupravy, na rozdíl od předchozích CSD, započítávají pouze za jedno vozidlo?

V minulých letech bylo projetí soupravy, např. tahače s návěsem, započítáno jako jedno těžké vozidlo (kategorie N3) a jeden návěs (kategorie NS) – celkem tedy jako dvě vozidla. V roce 2010 je stejná souprava započítána pouze jedním záznamem do kategorie „návěsové soupravy nákladních vozidel“.
Zástupci ŘSD i dopravní experti se shodli, že tento nový způsob kategorizace přehledněji vyjadřuje skladbu dopravního proudu. Výsledky jsou na první pohled srozumitelné a jejich praktické využití bude pro dopravně-inženýrskou a projektantskou činnost méně pracné.

Uvedená hodnota RPDI ve výsledcích CSD 2010 neodpovídá intenzitě stanovené na základě jiného provedeného měření na tomtéž úseku. Jak je to možné?

Při CSD se na každý sčítací úsek může umístit pouze jedno stanoviště sčítače. Sčítací stanoviště byla na úsecích stanovena především s ohledem na finanční a technické možnosti, a také s ohledem na bezpečnost sčítačů. Z těchto důvodů bylo mnohdy problematické umístit stanoviště do profilu, který by nejlépe charakterizoval intenzitu na daném úseku. Na úsecích v intravilánu nebo na dlouhých úsecích se může intenzita významně měnit (např. na průtahu městem bude nepochybně jiná intenzita na začátku zástavby a v centru). Hodnota RPDI je tedy ve skutečnosti odpovídající pouze profilu v místě stanoviště sčítače (místo stanoviště odpovídá poloze vynášecí čáry v mapových výstupech).
Dalším důvodem rozporu mezi výsledky CSD a provedeným jiným průzkumem na tomtéž místě může být odlišná metodika pro stanovaní RPDI.
Celostátní sčítání dopravy slouží k získání globálního pohledu na zatížení silniční sítě a širších dopravních vztahů v celostátním měřítku. Pro přesné určení intenzit v zájmové lokalitě doporučujeme provést dopravní průzkum dle TP 189 a výsledky CSD přiměřeně k ověření průzkumu.

Co vyjadřuje hodnota intenzity cyklistického provozu stanovená v rámci CSD 2010?

Hlavním cílem CSD bylo stanovení motorové dopravy. Intenzita cyklistické dopravy byla měřena a následně vypočítána jako nadstandardní hodnota, a je nutné ji považovat za orientační.
Hodnota uvedená ve výsledcích, na rozdíl od ostatních motorových vozidel, není RPDI (roční průměr denních intenzit), ale jedná se o odhad denní intenzity cyklistického provozu v ročním období a za klimatických podmínek příznivých pro cyklistickou dopravu. Přepočet z 4h vzorků byl proveden variacemi podle TP 189.


Mohlo by Vás zajímat
26.05.2011 Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 zveřejněny !!!

Ředitelství silnic a dálnic uveřejnilo výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010. Naleznete je na adrese: http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy. Web obsahuje Informace o metodice, základní i podrobné výsledky a interaktivní výsledkovou mapu. Zobrazit více »

26.05.2011 Prezentace výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 - plánované přednášky

Pro všechny zájemce o podrobné seznámení s metodikou a výsledky Celostáního sčítání dopravy 2010 je naplánována série odborných přednášek. Zobrazit více »

20.05.2011 Prezentace výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 ve Znojmě

18. května 2010 Ing. Martolos společně s Ing. Fričem (CDV) přednesli příspěvek ?Celostátní sčítání dopravy 2010? na semináři ?Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací? ve Znojmě.

19.05.2011 Prezentace výsledků Celostátního sčítání dopravy 2010 pro ŘSD

12. května 2010 zástupci firem EDIP, CDV a VARS prezentovali výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 pracovníkům ŘSD Praha.

24.11.2010 Skončila II. etapa Celostátního sčítání dopravy 2010

Na konci října proběhly poslední sčítací dny. Nyní probíhá etapa zpracovávání všech získaných dat. Zobrazit více »

20.09.2010 Celostátní sčítání dopravy - sčítací den 10

19. září proběl desátý sčítací den v rámci Celostátního sčítání dopravy 2010

23.08.2010 Celostátní sčítání dopravy - sčítací den 7

První popovodňové sčítání proběhlo na silnici I/13 v Krásné Studánce.

21.06.2010 Celostátní sčítání dopravy - další etapa čtvrtého sčítacího dne

V neděli 20. června pokračoval na českých silnicích čtvrtý sčítací den v rámci Celostátního sčítání dopravy 2010. Zobrazit více »

14.06.2010 Celostátní sčítání dopravy úspěšně pokračuje čtvrtým sčítacím dnem

V neděli 13. června bylo možné po celé republice zahlédnout sčítače a sčítačky v plné práci. Probíhala další část čtvrtého sčítacího dne. Zobrazit více »

07.06.2010 Celostátní sčítání dopravy 2010

Neděle 6. června byla čtvrtým sčítacím dnem Celostátního sčítání dopravy 2010. Zobrazit více »


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi