EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktualityDopravní průzkumy – sčítání dopravy

Zjištění počtu vozidel, která po komunikaci projíždějí (intenzita dopravy) je základním údajem, který se využívá:

 • při navrhování a úpravě komunikační sítě města, včetně obchvatů
 • při tvorbě generelů dopravy
 • při opravách a rekonstrukcích (návrh skladby vozovky)
 • při výpočtech dopadu na životní prostředí (hlukové a emisní výpočty).

Pro zjištění intenzity dopravy je nutné provést dopravní průzkum.

Nabízíme

Průzkumy křižovatek

Dle poptávaného využití Vám doporučíme vhodný typ dopravního průzkumu:

 • Průzkum intenzit dopravy
 • Průzkum křižovatek (záznamem na videokameru)
 • Průzkum parkování (obsazenost a obrátkovost)
 • Směrový dopravní průzkum (zjištění tras vozidel záznamem registračních značek)
Celostátní sčítání dopravy 2010

Zvolíme nejvhodnější typ provedení dopravního průzkumu:

 1. pomocí automatického detektoru (lze sledovat dopravu po dobu jednoho týdne)
 2. klasicky ručně (proškolení pracovníci)

Dopravní průzkum odborně vyhodnotíme a doporučíme další postup prací.

stáhnout dokument Nabídka na provedení dopravního průzkumu (formát PDF; 0,1 MB)

Nabízíme kompletní řešení dopravních opatření v obcích, kterými projíždí nákladní doprava:

 • vyhodnocení současných tras nákladní dopravy,
 • návrh úseků se zákazem nebo omezením vjezdu,
 • návrh „jiných vhodných tras“ (požadavek na vhodnou náhradní trasu vyplývá ze zákona, její existenci tedy ke stanovení dopravního značení bude nutné doložit),
 • detailní návrh dopravního značení včetně projednání,
 • v případě zájmu objednatele i samotné vyřízení žádosti o stanovení dopravního značení.

Vybrané reference

 • Přeštice, Intenzity automobilové a pěší dopravy (podklad pro žádost o dotace z SFDI, 2014)
 • Brno, dopravní průzkum cyklistické dopravy (2014)
 • Cheb, zkušební otevření čtvrtého ramene křižovatky Ašská x Pražská x Evropská, dopravní průzkum (2014-2015)

Mohlo by Vás zajímat
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - možnost žádat o dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. prosince 2015 výzvu nazvanou "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Pro potřeby žádosti o tuto dotaci nabízíme provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace a sčítání intenzit dopravy. Více informací po klikutí zde »

V návrhu novely zákona o pozemích komunikacích stále zůstává tato úprava:

Vybráno z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z 24.4.2015:
Novela zákona o pozemních komunikacích dále posílí pravomoce obcí s rozšířenou pravomocí, které budou moci omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích II. a III. tříd. Výjimka z takového zákazu se bude vztahovat pouze na kamion, který má v místě nakládku, vykládku, údržbu nebo opravu či sídlo/provozovnu. „Obce s rozšířenou působností tak budou mít v zákoně nástroj k tomu, aby zamezili objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších tříd,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok. Podmínkou pro zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která bude mít možnost v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vydat nesouhlasné stanovisko.

Obcím (či krajům), které budou chtít využít tohoto ustanovení nabízíme kompletní řešení - více informací po klikutí zde »

Článek „Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik“ v časopise Silniční obzor

V časopise Silniční obzor (05/12) vyšel článek autorů Ing. Martolos Jan, Ing. Bartoš Luděk, EDIP s.r.o. - Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik. Článek si můžete přečíst po kliknutí zde »

Zatím poslední sčítání dopravy proběhlo v roce 2010. Firma EDIP s.r.o. se v rámci konsorcia CEDIVAMP na tomto sčítání podílela:
 • Byla odborným garantem metodiky provedení a metodiky vyhodnocení sčítání na silnicích a místních komunikacích.
 • Koordinovala sčítání v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.
 • Provedla kompletní vyhodnocení získaných dat na silnicích a místních komunikacích a výpočty výsledných hodnot.

Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi