EDIP s.r.o. - dopravní inženýrství

dopravní inženýrství


Aktuality

Nový telefonický kontakt: 602143259

Nový telefonický kontakt na firmu EDIP s.r.o je: 602143259 V případě, že telefon nikdo nevezme, ozveme se vám v krátké době zpět. Děkujeme... Více zde »

Spuštěna nová verze programu EDIP-eL

Dne 10. 5. 2021 byla spuštěna nová verze programu EDIP-eL na výpočet kapacity světelně řízených křižovatek (verze 4.00). Program byl aktualizován... Více zde »

další aktuality




Dopravní inženýrství

Nabídka služeb

Audit bezpečnosti pozemní komunikace
Provádíme bezpečnostní audity, inspekce pozemních komunikací, analýzy dopravních nehod či návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Dopravní průzkumy - sčítání dopravy
Zajišťujeme a vyhodnocujeme průzkumy všech druhů dopravy včetně celostátního sčítání dopravy. Zabýváme se prognózou dopravy.

Posuzování křižovatek
Provádíme kapacitní posouzení všech druhů křižovatek včetně návrhu opatření. Posuzujeme vliv obchodních či průmyslových areálů na dopravu.

Pasport komunikací
Vyhotovujeme pasporty komunikací zpracované na základě místní obchůzky a konzultací s objednatelem.

Hromadná doprava
Provádíme průzkumy přepravních zátěží a směrování přepravních proudů, zpracováváme analýzy, posouzení efektivity a optimalizace.

Dopravní modely
Provádíme modelování intenzit dopravy, nabízíme hodnocení variantních řešení, prognózy dopravy a tvorbu dopravních modelů.

GIS služby
Tvoříme tématické mapy, digitální mapy a GIS databáze, zpracováváme geografické dopravní analýzy.

Dopravní značení
Vyhotovujeme pasporty dopravního značení, navrhujeme dopravní značení.

Cyklistická doprava
Vyhotovujeme studie řešení cyklotras a cyklostezek, navrhujeme dopravní značení pro cyklisty.

Software

Software

Software na posuzování kapacity křižovatek
EDIP-OK on-line na posuzování kapacity okružních křižovatek, EDIP-Ka na posuzování kapacity úrovňových křižovatek, EDIP-eL na posuzování kapacity světelně řízených křižovatek.

Software na výpočet intenzit dopravy
EDIP-eS online výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity dopravy.

Software na výpočet rozhledových trojúhelníků
ROZHLED online na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 73102 včetně Změny Z1, ROZTROJ – program fungující v AutoCADu na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 73 6102 včetně Změny Z1.

Software na výpočet prognózy intenzity generované dopravy
PROGEDO online umožňuje výpočet prognózy intenzity dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu.

Software na stanovení počtu parkovacích a odstavných stání
PARK online umožňuje stanovit počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 736110.

Publikace

Publikace

Technické podmínky
Zpracováváme řadu Technických podmínek Ministerstva dopravy ČR z oblasti projektování a dopravního inženýrství.

Publikace

Časopis

Recenzovaný časopis Dopravní inženýrství
Výběr článků z dvanácti vydaných ročníků časopisu si můžete prohlédnout na www.dopravniinzenyrstvi.cz


Časopis Dopravní inženýrství Edip s.r.o. obchod odbornými publikacemi